Jules Sylvain

Stig Hansson, mest känd under pseudonymen Jules Sylvain, var Sveriges Schlagerkung nr 1. Men han var också äventyrare och levnadskonstnär, en fascinerande man, full av vilda planer och med en fantasi utan gräns. En överklasspojke från Östermalm, som hela livet tog parti för den svage och som hellre åt sill och potatis i köket än  drack champagne i de fina salongerna.


Stig hade en klassisk musikskolning, från Stockholm och Weimar. När han kom till Berlin på 1920-talet såg han att de klassiska kompositörerna svalt – men att schlagerkompositörerna drack champagne! Följaktligen bestämde han sig för att återvända till Sverige och bli Sveriges Störste Schlagerkompositör – och det blev han ju!


Han skrev mer än 800 melodier och han skrev musiken till de flesta svenska filmer på 1930- och 1940-talen. Hans musik ingår i den svenska musikskatten och är ett stående inslag i Allsång på Skansen och andra allsångsträffar.


Jules Sylvain-sällskapet verkar för att förvalta Stigs musikaliska arv. Vi vill sprida kännedom om och öka intresset för Jules Sylvain och hans verk. Dessutom ordnar vi aktiviteter och evenemang för att ha trevligt tillsammans.


Under 2018 uppmärksammar vi att det är 50 år sedan Sylvain avled. Läs mera under “Minnesåret 2018” och “Boken om Jules Sylvain”.